Đặt một câu hỏi

Mi luật đặc biệt - cong vừa 0.10

Các cỡ: 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 mm Độ dày: 0.15mm Độ cong: Cong vừa Màu: Đen Đặc tính: Nguyên liệu mi lụa loại đặc biệt Xuất xứ: Hàn Quốc Phân phối: Chính thức
Mi luật đặc biệt - cong vừa 0.10