Đặt một câu hỏi

Mi dầy dặc biệt 0.15

Các cỡ: 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 mm Độ dày: 0.15mm Độ cong: Cong đều Màu: Đen Đặc tính: Nguyên liệu mi dầy loại đặc biệt Xuất xứ: Hàn Quốc Phân phối: Chính thức
Mi dầy dặc biệt 0.15