Đặt một câu hỏi

Mi dầy 0.20

Các cỡ: 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 mm Độ dày: mi dày đặc biệt Độ cong: Cong đều Màu: Đen Đặc tính: Nguyên liệu mi có độ dầy cong cá tính Xuất xứ: Hàn Quốc Phân phối: Chính thức
Mi dầy 0.20